Lopende projecten

Lopende projecten

Nieuwbouw lopend

Nieuwbouw nul op de meter woning

OpdrachtgeverFam. Blomberg
ArchitectMB-Bouwadvies
OpleveringAugustus 2019

Op het voormalige gasfabriek terrein zijn wij begonnen met het bouwen van 2 nieuwbouw woningen waaronder deze. Deze woning is ontworpen door SAX Architecten uit Groningen.

ArchitectSax Architecten
Oplevering-